Om informatie te delen met collega’s of andere belanghebbende in de organisatie, beschikt License Manager Data Center Edition over de Cloud Console add-on. Met deze web interface kan alle relevantie informatie (roll based) met collega’s worden gedeeld. Zo is iedereen ge├»nformeerd.