FAQ

Veel gestelde vragen over Licentie Management, Software Asset Management tools en License Manager Data Center Edition

Om informatie te delen met collega’s of andere belanghebbende in de organisatie, beschikt License Manager Data Center Edition over de Cloud Console add-on. Met deze web interface kan alle relevantie informatie (roll based) met collega’s worden gedeeld. Zo is iedereen geïnformeerd.

Organisaties die nog niet over een Discovery tool beschikken kunnen gebruik maken van “License Dashboard Discovery”. Deze Discovery oplossing is in staat om zowel op software installaties in uw klant domein te rapporteren als ook metering te doen. De data uit Dashboard Discovery kan vervolgens in License Manager Data Center Edition worden ingelezen voor verder licentiebeheer doeleinden.

Een discovery tool zal door middel van een “inventory” achterhalen welke software er is geïnstalleerd in het domein van uw klant. Vaak wordt er vermeld om welk product het gaat, versie, leverancier en aantallen.

discovered software

discovered software

Maar hoe gaat u bepalen welke licenties hier het beste kunnen worden toegekend? Immers vele licenties kennen down of upgrade rechten, of hebben andere restricties en beperkingen waardoor u de klant tekort doet als u alleen maar een optelsom maakt van aantal installaties = aantal licenties. Dit is waar de meerwaarde van een License Management tool zich manifesteert. Een goede licentie management tool begrijpt de restricties van software licenties en calculeert de inzet hiervan, waardoor uw klant automatisch in de meest voordelige licentie positie wordt gebracht.

De uitkomsten van geen enkele SAM of licentiebeheer tool worden door een software vendor zomaar geaccepteerd en van ons dus ook niet.

De uitkomsten van License Manager Data Center Edition leveren echter wel een zeer gestructureerd inzicht in de aangekochte licenties en het software gebruik in uw organisatie. License Manager Data Center Edition kent audit trails die aangeven hoe licenties en software gebruik is opgebouwd en creëert rapportages zoals de ELP (Effectieve Licentie Positie) die veel software leveranciers graag als rapportage willen zien. Dit plaatst u in een stevige positie om gesprekken met een software leveranciers aan te gaan, omdat u gedetailleerde bewijs informatie kunt tonen.

Software leveranciers zullen zich echter te allen tijde het recht voorbehouden om zelf onderzoek uit te (laten) voeren als zij daar aanleiding toe zien. Met uw eigen bewijsmateriaal en eventueel de ondersteuning van een externe licentie consultant staat u sterk in de gesprekken.

Daarnaast weten wij dat gebruikers van het License Manager Data Center Edition platform al meerdere malen succesvol een software audit hebben doorstaan met de beschikbare rapportages zoals de Effective License Position (ELP) rapportages. Neem gerust contact met ons op om met andere service providers in contact te treden.

License Manager heeft een aantal “Dashboards” waarin financiële waarden over uw software installaties, licenties & contracten worden gepresenteerd. Tevens zijn er in de rapportage omgeving van License Manager meerdere rapporten waarop u verschillende “views” op uw software installaties en bijbehorende financiële waarden kunt selecteren.

  • aankoop historyLicense Manager - Dashboard Summary
  • licenties in bestelling
  • waarde geinstalleerde software
  • waarde in gebruik zijnde licenties
  • waarde overtollige licenties
  • waarde software installaties per business unit
  • waarde aanwezige licenties per business unit
  • etc

De rapportages kunnen tevens geexporteerd worden naar Excel voor verdere bewerking. Daarnaast zijn alle rapportages en Dashboards in “Cloud Console” beschikbaar voor het delen van de informatie in de organisatie.

License Manager Data Center Edition is niet alleen in staat om de ELP (Effectieve Licentie Positie) te bepalen, maar heeft ook een ingebouwde wizard voor True Ups. Dit betekend dat u bijvoorbeeld de Microsoft True up aantallen te allen tijde kunt inzien en ruim voor de “renewal date” gegevens nog kunt aanpassen en vervolgens aanleveren aan bijvoorbeeld Microsoft. De True Up wizard gaat uw organisatie heel veel tijd besparen!

Microsoft True-up wizzard

 

License Manager heeft een bibliotheek van meer dan 10.000 leveranciers. Hierin zijn commerciële software titels, shareware, freeware etc. in opgenomen. Het zou raar zijn als we in deze bibliotheek uw maatwerk applicaties al zouden hebben opgenomen. Gelukkig kunt u ze er wel aan toevoegen, waardoor u de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld een maatwerk applicatie voor “uren registratie” kunt herkennen in de software installatie overzichten. Ook kunt u er dan bijvoorbeeld een prijs aan toevoegen, waardoor u interne door belastingen mogelijk maakt voor het gebruik van maatwerk applicaties.

Maatwerk applicaties

License Manager kan alle voorkomende licentie “metrics” beheren. Dit is de kracht van het systeem, waardoor ook Microsoft Office 365 licenties met License Manager beheerd kunnen worden.

Microsoft office 365 licenties in License Manager

 

KPMG-SAM Tool AssessmentLicense Dashboard License Manager provides the necessary features, functionalities and software catalog (license dictionary) to support software license compliance. License Manager is the first solution to gain KPMG’s SAM Tool Assessment accreditation.

 

 

 

 

ITAM-Review - SAM Tool Assessment
“NO WEAKNESSES “- Its “ability to provide a workbench for a number of sources, the transparency of the recognition process and the intelligence it adds to the license import process.”

License Manager Data Center Edition gebruikt de metering informatie uit de discovery tools en presenteert deze onder meer in de “Dashboards” zodat inzichtelijk wordt welke applicaties wel en niet gebruikt worden. Vanuit de Dashboards kan eenvoudig worden ingezoemd om te bepalen op welke machines software wel en niet gebruikt wordt. Daarnaast zijn er in de rapportage omgeving van License Manager Data Center Edition een aantal rapporten die software metering inzichten ondersteunen.

Met deze informatie kan uw klant overwegen om software te de-installeren daar waar het niet in gebruik is om zo software licenties vrij te maken voor nieuwe aanvragen.

Metering-Dashboard_slider