We hebben allemaal de Gartner cijfers gezien over software auditing activiteiten in 2013.

Maar is het niet een misperceptie om te focussen op compliance eigenschappen van Software Asset Management in plaats van aandacht te hebben voor het aankopen van software licenties?

Omdat compliance onvoldoende gevoel van urgentie oproept om in SAM te investeren, raakt dit organisaties in de kern activiteiten.

Een organisatie moet de volle omvang van haar software uitgaven managen, in plaats van zich te richten op projecten die het audit risico moeten beperken.

Kosten vermijding en besparingen moeten leidend zijn omdat zij een directe impact hebben op de P&L van de betrokken business units.