De uitkomsten van geen enkele SAM of licentiebeheer tool worden door een software vendor zomaar geaccepteerd en van ons dus ook niet.

De uitkomsten van License Manager Data Center Edition leveren echter wel een zeer gestructureerd inzicht in de aangekochte licenties en het software gebruik in uw organisatie. License Manager Data Center Edition kent audit trails die aangeven hoe licenties en software gebruik is opgebouwd en creëert rapportages zoals de ELP (Effectieve Licentie Positie) die veel software leveranciers graag als rapportage willen zien. Dit plaatst u in een stevige positie om gesprekken met een software leveranciers aan te gaan, omdat u gedetailleerde bewijs informatie kunt tonen.

Software leveranciers zullen zich echter te allen tijde het recht voorbehouden om zelf onderzoek uit te (laten) voeren als zij daar aanleiding toe zien. Met uw eigen bewijsmateriaal en eventueel de ondersteuning van een externe licentie consultant staat u sterk in de gesprekken.

Daarnaast weten wij dat gebruikers van het License Manager Data Center Edition platform al meerdere malen succesvol een software audit hebben doorstaan met de beschikbare rapportages zoals de Effective License Position (ELP) rapportages. Neem gerust contact met ons op om met andere service providers in contact te treden.